Dzisiaj jest .

O Szkole

 Są dwie rzeczy, które chcielibyŚmy dać naszym uczniom:

korzenie i skrzydła. To pierwsze jest łatwiejsze.

Wychowując:

Wierz w nich – by zachęcić ich do podejmowania ryzyka

Pokaż im – by budować szacunek

Kochaj ich – by wzmocnić więzi

Poznawaj ich – by umożliwić im rozwój

Ucz ich – by pobudzić ich wzrost

Ufaj im – by mogli i chcieli być lojalni

Rozwijaj ich – by dostarczać im wyzwań

Dźwigaj ich – by zapewnić dobre rezultaty

/Biała Księga Komisji Europejskiej/    

 

 

 

    Rok szkolny 2002/2003 był przełomowy dla naszej szkoły. Od 01 wrzeŚnia 2002r. przestał istnieć po przeszło 28 latach Zespół Szkół Zawodowych w Wyszkowie. Na mocy uchwały Starostwa Powiatowego w Wyszkowie powstały 3 odrębne placówki oŚwiatowe: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego.
    
Od 1 wrzeŚnia 2002r. Rada Powiatu Wyszkowskiego przy aprobacie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego i Delegatury Kuratorium w Ostrołęce, uwzględniając wejŚcie w życie II etapu reformy edukacji obejmującego dotychczasowe szkoły Średnie dokonała zmian organizacyjnych szkół. 

W skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie wchodzą:

 

 

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
 • II Liceum Ogólnokształcące,
 • I Liceum Profilowane,
 • Technikum Nr 1

  I Liceum Profilowane

  Liceum profilowane nie daje konkretnego zawodu, lecz zapewnia dobre przygotowanie ogólnokształcące, zdanie egzaminu dojrzałoŚci oraz wstęp na studia wyższe.
  Kształcenie prozawodowe ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy i umiejętnoŚci ogólnozawodowych, które umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych w krótkich cyklach edukacyjnych od 0,5 do 1,5 roku w szkole policealnej, a także przekwalifikowywanie się w toku pracy zawodowej.

  II Liceum Ogólnokształcące

  Liceum ogólnokształcące umożliwia uzyskanie Świadectwa dojrzałoŚci po zdaniu egzaminu maturalnego, kształcenie wg rozszerzonego programu nauczania ogólnego, co daje możliwoŚć nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, a także dalsze kształcenie w szkołach policealnych lub w szkołach wyższych.

  Technikum Nr 1

  Uczniowie zdobywają konkretne wykształcenie zawodowe wraz ze Średnim wykształceniem ogólnym.
  Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie Świadectwa dojrzałoŚci, po zdaniu egzaminu maturalnego, oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zewnętrznego, a także dalsze kształcenie w szkołach policealnych lub w szkołach wyższych.

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

  Zasadnicza szkoła zawodowa przeznaczona jest dla uczniów, którzy zechcą jak najszybciej się usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową.
  Szkoła ta daje, po zdanym egzaminie zewnętrznym, możliwoŚć uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  Szkoła umożliwia kontynuację nauki w dwuletnim liceum uzupełniającym lub trzyletnim technikum uzupełniającym.

  Serdecznie zapraszamy

   

   

 • 1
  GALERIA ZDJĘĆ
  Przejdź do Galerii
  Ostatnio dodane:
  photo_newest
  Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

  Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.