Dzisiaj jest .

 

 

    Program "Moje Boisko - Orlik 2012
został przedstawiony przez Donalda Tuska podczas jego expose, wygłoszonego 23 listopada 2007 r. Szczegóły programu przygotowywało Ministerstwo Sportu i Turystyki.
      Projekt ten zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju
       W swoim zamierzeniu jest to program, który ma służyć młodzieży, zarówno w wymiarze sportowym, jak i wychowawczym oraz edukacyjnym.
        
 Zespół Szkół Nr 1 im Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie zainicjował realizację w naszym regionie programu "Orlik 2012".
 

      

      Zbudowany w ramach projektu obiekt będzie posiadał boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną murawą, obok będzie mniejsze boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę oraz koszykówkę .
 
W listopadzie 2008r zostały wszczęte procedury zmierzające do realizacji rządowego projektu bodowy boiska Orlik 2012.
 
Stan boiska na dzień 26 II 2009r.

         

            

Podjęte działania związane z budową kompleksu boisk Orlik 2012 zostały pozytywnie zaakceptowane.

Oto decyzja o zakwalifikowaniu projektu do realizacji.

ZARZĄD
WOJEWóDZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
                                                                                                                                                                 Warszawa, 11.03.2009 r.
ES.SE.I./RK/414-1/09
 
 
 
Pan
Bogdan Pągowski
Starosta Powiatu Wyszkowskiego
 
 Szanowny Panie Starosto,
Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 528/219/09 z dnia 10 marca 2009 r. zakwalifikował do realizacji w 2009 r. budowę kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanego: Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 89, 07-200 Wyszków, nr ew. dz. 3472/4.
Proszę o zapoznanie się z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze Środków budżetu państwa w terminie do 31 marca 2009 r. Wszystkie pomocne informacje oraz wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki znajdują się na stronie www.orlik2012.pl.
O terminie składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego będą Państwo poinformowani osobnym pismem.
 
Z poważaniem
 
 
                                                                                    /-/ Waldemar Roszkiewicz
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 
 

Wyszków, 13.08.2009r.

INFORMACJA
 
W dniu 12 sierpnia 2009r., w związku z prowadzonym przez Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót, związanych z Budową boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz
z budynkiem sanitarno - szatniowym – Orlik 2012”
 zawarto umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą - Konsorcjum firm : Budofix Sp. z o. o. ul. W. Stwosza 32/1
02-661 Warszawa Sport Grupa Sp. z o. o. ul. Dźwigowa 24 05-300 Mińsk Mazowiecki, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokoŚci 1.122.732.30 zł (słownie : jeden milion sto dwadzieŚcia dwa tysiące siedemset trzydzieŚci dwa złote trzydzieŚci groszy).
  
Marian Popławski
Dyrektor
 
 
 

Nastapił przełom w realizacji projektu budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych "ORLIK 2012" przy Zespole Szkól Nr 1 w Wyszkowie.  

12 sierpnia 2009 r. zostala podpisana umowa z wykonawcą robót.

Dyrektor Marian Popławski  zaprowadził wykonawcę na teren budowy boisk wielofunkcyjnych "ORLIK 2012"

Ruszyla budowa boisk "ORLIK 212" przy Zespole Szkól Nr 1 im. M. Sklodowskiej - Curie w Wyszkowie.                 Pierwsze prace na terenie budowy zostały rozpoczęte.

Zamieszczone zdjęcia ukazują przebieg prac budowlanych.

           

 

          

 

        

 

      

 

    

12 listopada 2009 uroczyŚcie otwarto kompleks boisk sportowych "ORLIK 2012"

   

   

   

   

   

  

1 2 3
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.